szeptember 2013 hónap bejegyzései

2013. szeptember 26. Gyorshír: Spiegelmann Laura halott!

Vége az utóbbi évek egyik legjelentősebb irodalmi misztifikációjának: Spiegelmann Laura halott, és megszületett az Édeskevés című regény új szerzője: k. kabai lóránt!  2010. május 4-e óta tudok erről a dologról, akkor járt Besztercebányán a JAK szlovákiai felolvasókörútján  a szerző, aki éjféltájt félrehívott a pult egy árnyas részére a Vörös Rák (Červený Rak) vendéglátóhelyen, és töredelmesen mindent bevallott.  Nem akartam hinni a fülemnek és a szememnek, hogy éppen itt, Szlovákia közepén, a Tátra hegyvonulatai alatt, a Červený Rakban fogom megtudni azt, amit Pesten hiába kutattak irodalmárok és olvasók százai: hogy kicsoda is Laurácska, aki ismeretlen hímtaggal a szájában ébredt egy ismeretlen szobában. 

Most már fent van a Literán is a hír, szóval Spiegelmann Laura halott. Emlékének egy kritikával áldozok, amely az Alföldben jelent meg, 2009 májusában. Illetve egy fotóval, amelyet még Laura blogjáról mentettem el, nagyon régen. Akkor még ő könnyezett, most én fogok sírva fakadni,mert Laura halott.

Laura 1

Hírdetés

2013. szeptember 26. – Éljen Magyarország! – kiáltott Jumurdzsák

Kedvenc mondatok az Egri csillagokból nyolcadszori olvasás után:

“- Éljen Magyarország! – kiáltott Jumurdzsák, a rabok felé emelve kupáját. – Éljen Magyarország, hogy ihasson a török, ameddig meg nem hal!”

“- Hanem én holnap nem leszek rab – mondta Török Jancsi. – Legyen Mekcsey holnap a rab. Unalmas így összekötözött kézzel kocsikázni. Aztán ez a sok arany rettenetesen nyom. Mégis okosabb volna a kocsiba rejteni.”

“Az egyik sátorból vén cigány lépett elő. Török kaftán volt rajta, és magas perzsa süveg a fején. A dolmányán nagy ezüstgombok. A nyakában aranylánc. A kezében a vajdai nagybot.

– Mi nyelven beszélsz? – kérdezte Gergely törökül.

– Hát – felelte a vajda – törökül főképpen. De ha szolgálatotokra lehetek, tudok oláhul, perzsául, görögül, bosnyákul, rácul, horvátul, olaszul, magyarul, németül, csehül, franciául és spanyolul. Muszkául is beszélek valamicskét.”

“A házban gyermek sír, és férfihang hallatszik. Aztán egy bosszús női hang. Persze az ablakon nincs sehol üveg. S kihallatszik, ahogy a nő kiáltja:

– Szeszini kesz! Hunyadi gelijor! (Hallgass el! Hunyadi jön!)”

“- Gyáva és ostoba. Vízen nőtt ember lehet-e más?”

“- Pont tizenegy órakor – felelte Gergely.

Mert a török időszámítás szerint napnyugtakor van tizenkét óra.”

“Ők megint ezerlépésnyire járkáltak a part felé. Gergely dervisnek volt öltözve, Éva cigányleánynak, Jancsi perzsa kereskedőnek, Matyi kurd perecárusnak, Mekcsey halárusnak.”

“- Szamár vagy – felelte a bég. – Tudhatod, hogy azok gyaurok. Mink felszedjük a papirost, mert lehet, hogy Allah neve van valamelyik szeleten, de azok a disznók Allah nélkül élnek, sötét eszűek, és alábbvalók az állatnál.”

 

 

2013. szeptember 17. Mikszáth Kálmán álnevei (és Michel Foucault)

= A* 8.sz. zártszék; A “t.Ház” írója; A “tizenkét apostol” egy követője; b.; B. P.; B-r; Berényi Pál; bg.; Cassius; Censor; Ciprus; Clique; Colon; Cornelius; C-s; Curtius; Csipke; D.; Dandy; Demokritos; “Diabolus”; Egy alperes; Egy delegátus; Egy elkeseredett férj; Egy ismeretlen; Egy kálvinista; Egy karzati hallgató; Egy képviselő; Egy képviselő-jelölt; Egy “krachos” ember; Egy meggazdagodott újságíró; Egy öreg képviselő; Egy régi Y.; Egy sas; Egy szemtanu; Egy tárcairó; Egy úgynevezett tehetséges író; Egy vén képviselő, Deák Ferenc “pertu” barátja; Egy vén táncos; Fáy László; Fidél; G.; Grachus; Gyarmati; Gy. K.; Hariri; Házi; Ifjabb Kákai Aranyos; János; K. A. No. 3.; K. A. Nr. 3.; K. Nr. 3.; Kákai Aranyos; Kákay; Kákay Aranyos; Kákay Aranyos, ifj.; Kákay aranyos Nr. 3.; Kákay Aranyos Nro 3.; Kákay Aranyos nr. 5.; Kálmán bácsi; Katánghy Menyhért; Kiscsolti Károly; Kiscsoltóy Károly; Kürthy György; K – y A – s; K – y A – s Nr. 3.; Livius; M.; M ….; m.; M.-; -m-; m. k.; Menyhért; MK; M. K.; Mohorai Pál; Mohoray Pál; m. p.; Morbus; M-th Kálmán; M – th K.; M-th K-n.; M – th Kálmán; n.; – n; – n. -; (- n.); Nemo; No. 3.; Novus; Nyul; Nyúl István; Nyuly István; O – i.; Ólmos; – on.; Petrus; Pluvius; Pl.; Pozsonymegyei levelező; P – s.; P. T. L.; – r. -; -ron.; -rr-; S.; s.; (s.); S. K. M.; S-a; Scarron; Scorpio; Senex; Skorpio; Senki; S-n; S – y; Tacitus; -th; -th -n; …th; th-n; Veritas; Vízöntő; III. Valaki; X.; X. Y.; X – y.; = x + y; Z.; (3); (=); ?; . – .

Mikszáth Kálmánnak több álneve volt (135-öt számoltam össze), mint másnak szövege, s álnévhasználata is változatosnak mondható (betűk, számok, matematikai jelek, rövidítések, mitológiai nevek, az eredeti névre és a származásra utaló nevek, rövidítések stb.) – mindez a 19. század második felének jellegzetes képét mutatja. Érdekesség persze, hogy maga a Mikszáth Kálmán név is álnévként fogható fel, amennyiben a szerzőt “Mixádt Kálmány” néven anyakönyvezték.

De hát, mondhatnánk, Foucault is megvetően nyilatkozik „az anyakönyvek moráljáról”: „Kétségkívül sokan vannak, akik mint én, azért írnak, hogy többé ne legyen arcuk. Ne kérdezzék, ki vagyok, és ne mondják nekem, hogy maradjak ugyanaz: ez az anyakönyvek morálja; ez készíti hivatalos papírjainkat. Hagyjon békén ez a morál, ha írni kezdünk.”[1] Az a Michel Foucault dühöng így, aki Paul-Michel Foucault néven született 1926-ban a franciaországi Poitiers-ben, s akit édesapja, a kiváló sebész, Paul-André Foucault arra akart kényszeríteni, hogy a filozófia helyett folytassa ősei pályáját, s emiatt a konfliktus miatt Michel Foucault a nevét is megváltoztatta, szembeszegülésből és dacból elhagyta nevéből az édesapja után kapott Paul nevet, hogy az új névhez egy új identitást társítson – az íróét és a filozófusét.

Másrészt minden olvasás egy-egy névvel kezdődik és végződik: ez önmagában is olyan kényszerítő erő, amely értelmezést követel magának. Maga Mikszáth így ír erről a kérdésről:

“Az ember igazán hiába csinál magának akármilyen politikát. Mindig okosabb emberek, akik kijátsszák és kiparírozzák a griffjeit.

Hát énnekem van meg az a szokásom, hogy mint mikor a csizmadia kaszálni megy, leveti az ezüstgombos mándlit, s még a haját is másképp választja el: az újságunkba mindig álnévvel írom alá cikkeimet.

Közönségesen a »Scarron« nevet használom. De nem valami hivalkodásból, mert az a Scarron úr valamikor igen jeles író volt, s éppen nem érdemli meg, hogy a becsületes nevét tönkretegyem. Eleget meghurcolta már azt akkor a felesége. Nem én választottam azt, hanem valamelyik redaktor sózta rám, s úgy rajtam száradt azután.

Kímélem is, amennyire bírom, a gyengébb, fogyatékosabb magzataimat már a »Pluvius« névvel jelölöm.

Megjártam már ezzel is.

Egyszer valaki azt kérdezte tőlem:

– Nem tudja ön, kérem, ki az a Scarron a Pesti Hírlapnál?

– Én vagyok az – szóltam kényelmetlenül.

– Meglehetős dolgok – mondá ő -, többnyire elolvasom. – De hát az a Pluvius vajon ki lehet?

– Az egy vidéki ember, nem is tudom, hogy hívják – hebegtem pironkodva.

– Vidéki ember? – rikkantott fel az ismerősöm. – Tudja-e, uram, hogy az nagyszerűen ír? Az aztán valami, uram!

Ebből pedig az a tanuság, hogy az ember sohase tagadja meg a magzatait, ha púposak, ha vakok, görvélyesek, ha sántítanak is: mert sokféle a gusztus, sohasem lehet tudni, kinek melyik tetszik közülök a legjobban.

Ebből kiindulvást nyugodtan tűröm, hogy a vidéki újságok két esztendő óta kinyírják a pesti újságokból a tárcáimat, elbeszéléseimet, s megutáltatják azokat velem, mert mire már a királyhágóntúli lapokból elém kerülnek, az a processzus egy esztendeig tart, s nekem mindennap látnom kell ezalatt más-más betűkkel »A rossz matériá«-t, »A brézói ludak«-at, s nem tudom még mit. A kiadóm is csudálja, ha annyit látja, s így okoskodik: »Ezt én még egyszer lenyomtassam? Minek?« s le nem nyomtatja. Pedig éppen ez az egy lenyomtatás volna az, amelyekért honoráriumot fizetnek.

No de mindegy. Hiszen nekünk úgyis szegényeknek illik lenni. Megtűröm én még azt is, hogy a Pluvius vagy Scarron név helyett csak úgy propria auctoritate odabiggyesztik egy-egy cikk alá a saját nevemet. Hátha ők jobban tudják! Van aztán olyan cikkem is, amiről nem szeretem, ha tudja valaki, hogy én írtam, némelykor fontos okaim vannak rá, ez alá semmi nevet se írok. A vidéki újságoknak (persze azokról a lapokról szólok, akiket illet) az mindegy. Ők felrakják a leszedett címereket erőhatalommal. Bosszankodva látom egészen kinyomtatva a nevemet. De hát miért rontsam meg apró örömeiket?

Régi »Családi körök«-ben idő mohával eltakart novelláimat felböngészik, s egy-egy ilyen gyalázatos novella végigkíséri a vidéket, mint valami sírból kikelt rém. Ijedten kapom el szemeimet, ha valahol meglátom, s megborzong bele a hátam, de elszenvedtem még azt is. Soha egy zokszavamat nem hallotta senki. Mert igazságszolgáltatás van abban, hogy »amit főztél, edd meg«.

De mikor az történik velem, ami ma, hogy a Sz. Napló az aláírt M. K. (gondolom Martonfalvy Károly) betűk által félrevezettetve, egy olyan »történelmi képet« közöl a nevem alatt, amit nem én írtam, ezt már nem állom ki szó nélkül.

Köszönöm e jóakaratot, de van énnekem elég bűnöm magamnak is.

Tessék csak azt a »történeti képet«átíratni a gazdájának.” (A VIDÉKI ÚJSÁGOKNAK)

Bibliográfia Mikszáth álneveihez:

Gulyás Pál: Magyar írói álnév lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 599.

Sz. Debreczeni Kornélia: Magyar írói álnév lexikon. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1992. 619. 

Székely Dávid: Magyar irók álnevei a multban és jelenben. Kiadja Szilágyi Béla, Budapest, 1904. 63.


[1] Michel Foucault: A tudás archeológiája. Atlantisz, Budapest, 2001. 27.

2013. szeptember 13. “Mixádt Kálmány” :)

Talán sokak számára megdöbbentő, hogy a nagy magyar klasszikus író, “Mikszáth Kálmán” nem ezen a néven született. Amikor 1847. január 17-én a nagykürtösi evangélikus plébánián az anyakönyvbe került a neve, akkor az apa neve – “Mixádt János” mellé a fiú keresztnevét “Kálmány” alakban jegyezték be, vagyis az újszülött “Mixádt Kálmány” néven látta meg a napvilágot. Vezetéknévként beírhatták volna a “Mixadt” alakot is, hiszen 1778-ban, nagyapját születésekor így anyakönyvezték: “filius loci parocho matre Samuel Mixadt”, s általában “Mixadt Sámuel” néven emlegeti a magyar szakirodalom.

Mikszáth Kálmán tehát álneves szerző, aki nem valódi nevén publikált?

Ha Gulyál Pál szigorú, pozitivista álláspontját fogadjuk el, amely szerint „Álnév minden olyan név, mely egészében vagy részeiben eltér az írók törvényes nevétől”, tehát pl. a “Jókai [r. Jókay] Mór” alak is – akkor igen.

De “Mixádt Kálmány” vagy “Mikszáth Kálmán” neve ettől jóval több problémát vet föl. (Nemcsak a vezetéknévre vonatkozik ez a megállapítás, a keresztnév is gyakran rövidített formában – Kálm. – jelent meg.) Merthogy a használat során ennek a névnek mintegy eltűnt az “eredete”, eltörlődött, felülíródott az eredeti név.  Iskoláiban, a rimaszombati egyesült protestáns gimnáziumban és a selmecbányai főgimnáziumban ugyanis szinte minden évben máshogy írták, volt, hogy egy évben más-más dokumentumban más-más alakban szerepelt az a betűsor, amely többszörösen elkülönböződött mindenféle eredeti alaktól:

Rimaszombat:

1. osztály: Mixáth Kálmán

2. osztály: Mixáth Kálmán

3. osztály: Mixádt Kálmán

4. osztály: Mikszádt Kálmán

5. osztály: Mikszát Kálmán

6. osztály: Mikszáth Kálmán[1]

Selmecbánya:

7. osztály: 1863/64: Mikszath Kálmán (új tanulók névsora), Mixáth Kálmán (osztályzókönyv)

7. osztály: 1864/65: Mixáth Kálmán

8. osztály: 1865/66: Mixáth Kálmán – Mikszáth Kálmán (önképzőkör)[1] – Mikszáth Kálmány (érettségiről szóló jelentés)[2]

Vagyis a 19. század második felében a nevek afféle mozgó nevek voltak (a dokumentumokban Mikszáth tanárainak nevével is több változatban találkozhatunk). Mikszáth nevét sem biztos, hogy pusztán álnévként kellene felfognunk, inkább névváltozatként, variációként az eredeti névre. Persze egészen biztos, hogy egy név megváltozásának logikája a kor nyelvi-politikai-hatalmi viszonyaira is fényt derít . A név szakralitása minden korban megkérdőjeleződhet a hatalmi viszonyok következtében, amikor a hatalmi nyomás deformálja a nevet. Erről az etnikai-vallási-nyelvi kisebbségiként élők sokkal többet tudnának mesélni (gondoljunk csak az olyan, egymástól eltérő esetekre, mint a szerbiai magyar, a szlovákiai és romániai magyar, a zsidó, a roma, a magyarországi szlovák stb. névhasználat) – de ez már egy másik történet.
Mixadt 1
Mixadt 2Mixath 3


[1] Rejtő István: Mikszáth a selmecbányai főgimnázium diákja. I. m. 58-60., 73.; Csáky Károly: Mikszáth Kálmán selmecbányai diákéveiről. In: uő: Mikszáth Kálmánnal szülőföldjén. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1995. 43-69.

[2] Rejtő, i. m. 61.


[1] Rejtő István: Mikszáth és a rimaszombati algimnázium. In: uő: Mikszáthiáda. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, 1992. 18-35.

2013. szeptember 11. A csecsemőevés mint sokkoló performance

Az interneten időről időre feltűnnek olyan “tudósítások”, amelyek szerint a Távol-Keleten, Kínában, Tajvanon, Japánban, Malajziában elterjedt szokás a kannibalizmus, főként a csecsemőevés. Az iszonyú fotókkal és videókkal “dokumentált”  gasztronómiai horror a kínai Zhu Yu preformance-ában is megjelent, az akciót  Kérchy Anna így írja le: „A harmincéves avantgárd performer, Zhu Yu 2000 októberében a Shanghai Biennáléval egy időben futó »Fuck Off« underground alternatív fesztiválon a Sebek Megszállottja elnevezésű projektjének részeként mutatta be Emberevő című performanszát, mely során, saját elmondása szerint, egy orvosi egyetemről eltulajdonított abortált magzat megsütött holttestét fogyasztotta el nyilvánosan, öklendezések és hányásrohamok közepette.”

Az akció összetettségét a kannibalizmus és a csecsemőgyilkosság tabuja, a nyugati társadalom kulturális-morális felsőbbrendűsége, valamint az idegen civilizációk barbárságáról terjedő mítoszok jelensége garantálja. Az elhíresült performance-ot, amely egyes orgánumokban vitát generált a Távol-Keleten dívó állítólagos csecsemőevés szokásáról, és amelyet fake-ként leplez le a művészről készült videó, több hasonló, a test sérthetetlenségét és szakralitását középpontba állító akció követett (mint például a Penis Spirit, egy levágott és alkoholba áztatott pénisszel). Mindkét szélsőséges művészeti akcióban a test elpusztítása, megszentségtelenítése, illetve a születés szakralitásának provokatív eltörlése  jelenik meg.

David Emery hamisításként leplezi le ezeket a fotókat, és azon kulturális képzetek közé sorolja, amelyek célja az Idegen, a Másik megsemmisítése a hazugságok generálása által. Kísértetiesen hasonlít az itt követett stratégia a történelemből ismert vérvádhoz. Azzal, hogy rituális céllal gyermekeket ölnek meg és fogyasztanak el, először az ókori görögök gyanúsították meg a zsidókat, majd a rómaiak vádolták meg a keresztényeket, majd pedig éppen a keresztények a zsidókat. Ezeket a vádakat a xenofóbia, az idegengyűlölet hozza létre, és a pszichopatologikus félelem kivetítései által igazolja az Idegen, a Másik megsemmisítésének vágyát és célját. Zhu Yu performance-a, amelyhez valószínűleg műanyag babát és állati alapanyagokat használt fel, brutális módon szembesít tabu alá vont félelmeinkkel, a kulturális imperializmus természetével és kiszolgáltatottságunkkal, pontosabban hiszékenységünkkel, amely kiszolgáltatottá tesz bennünket.

zhu-tu_eating-babies2

2013. szeptember 5. Irtózatos testünk legbelül

Tíz éve nem tudom elfelejteni. A szentpétervári Antropológiai Múzeum rendezett vándorkiállítást a rendellenességgel született emberek viaszfiguráiból 2003-ban Szlovákiában, lengyelországi, hollandiai, csehországi turnéról érkezve, majd Szlovákiából Magyarországra és Ausztriába utaztak, utána pedig egy egész évre Japánba.[1] Az emberi test anomáliáit bemutató kiállításon – élethű viaszfiguraként – megjelent Edward Mordake, a démonikus fejjel rendelkező, kétarcú angol arisztokrata, akinek parazita ikertestvére egy arc formájában helyezkedett el tarkójától a feje tetejéig. Bár „emberi hanggal ugyan nem rendelkezett, Edward viszont állította, hogy egyre inkább őrjítő, hogy gondolataiban szól hozzá a parazita. Nem hagyta aludni, gonosz dolgokat suttogott neki. Mikor az ifjú erről panaszkodott orvosának, az nem hitt neki, tudományosan nem volt bizonyítható. Edward kérte azt is, hogy távolítsák el a másik arcot, de erre egy orvos sem vállalkozott. Eztán az akkor 23 éves férfi öngyilkos lett. Egyes történetek méregivásról számolnak be, mások szerint pedig fejbe lőtte az ördögi parazita ikertestvérét, ezzel saját magát is. Végrendeletében azt kérte, hogy távolítsák el a másik arcot a fejéről, nehogy a halál után is zaklassa az. Eleget tettek kérésének.”[2]

A kiállított testek között foglalt helyet Bill Dax, akinek feje „teljesen összenőtt ikertestvérével. Arca jobb oldala sajátja, a bal viszont ikertársáé volt, míg középen egy harmadik szemük is kialakult. A férfi kerülte az embereket, s öngyilkosságot követett el. Golyót röpített a harmadik szemébe…”[3] A kiállító teremben találkozhatunk Perrivel is, aki „Amerikában él. Hatalmas szemgolyóit úgy mozgatja, mint a szitakötő, de méretük miatt nem tudja lehunyni a szemét.”[4] Majd – műalkotásként, a tökéletes másolat igézetében – további hírességeket vehetünk észre: „A (homlokán egyetlen szemmel rendelkező – megj. N. Z.) fekete bőrű pincér az ablaknál áll, tálcát tart a kezében. A látogató felé indul… vagy a sarokban kártyázó társaságnak viszi azt italt? Furcsa társaság, annyi biztos. Négy fehér férfi veri a blattot, négyüknek összesen öt arca van, tizenhárom szeme, hat orra. Körülnézve a teremben borzongás fut végig az emberen. Különös alakok közé tévedt. Két és fél méteres óriás, mázsás férfi, csupaszőr vadember, végtag nélküli ember, sziámi ikerpár, kettő is, az egyik a mellénél, a másik az oldalánál nőtt össze, egy komor úr, aki 180 fokkal elfordítja a fejét, anélkül, hogy a vállát mozdítaná, egy jóképű fiatalember, csak éppen deréktól lefelé mindene hiányzik, egy férfi hatalmas szemgolyókkal, egy szomorú muzsik rákollószerű kezekkel, a világ legkövérebb manökenje (Rosalie Bradford), aki 1990-ben még 326 kilót nyomott, de több műtét után ma már csak 81 kilós. (A kiállításon 1990-es formáit mutogatja.)”[5]

Azóta magamban keresem ezeket a testeket, deformációkat. Akikről eddig volt szó, minden bizonnyal jó szándékú, kellemes emberek voltak, de a gének és a sors áldozataivá váltak. Viszont ki tudja, legbelül milyen szörnyeteg lakik, aki irányít, és az én öntudatlanul követi utasításait. Szeretném kifordítani a testem.


[1] Egy embernek négy szeme. Vasárnap 2003. 09. 05. In: http://vasarnap.ujszo.com/clanok.asp?cl=1090468

[2] Bihari Anikó: Horrorba illő parazita: Edward Mordrake és ördögi ikre. Pécsi Stop 2011. 10. 30. In: http://www.pecsistop.hu/tudomany/horrorba-illo-parazita-edward-mordrake-es-ordogi-ikre/954524/

[5] Uo.

torz test 4torz test 3torz test 2torz test