május 2019 hónap bejegyzései

Hálózatelmélet és irodalomtudomány

A hálózatelmélet minden bizonnyal napjaink egyik legdinamikusabban
fejlődő tudományterülete, amit az is bizonyítani látszik, hogy vizsgálati
módszereit és terminológiáját a legkülönfélébb természettudományos
és humán kutatási területeken hasznosítják. Jelen kötet annak az érdeklődésnek
az eredménye, amelyet a szerző az elmúlt években hálózatelmélet
és irodalomtudomány lehetséges kapcsolatának szentelt, benne
a kortárs magyar irodalom és az irodalmi kánon jelenségeinek újszerű
megközelítéseire tesz javaslatokat.

A kötet anyaga letölthető: Hálózatelmélet és irodalomtudomány

A borító letölthető: Hálózatelmélet és irodalomtudomány borító

nz_haloz

Hírdetés