Blog kategória bejegyzései

A hálátlan migráns író

A migráns író, akit a német olvasók megdicsérnek a regényeiben használt gyönyörű német nyelvért, mondván: nem is hittük, hogy ilyen szépségek vannak a nyelvünkben! A migráns író, aki elnyerte a Svájci Konföderáció Irodalmi Díját éppúgy, mint ahogy a helyi szélsőjobb párt kaktuszdíját is (mert regényében “kineveti” a svájci nőket, hogy azok nem vasalják ruhájukat).  A migráns író, aki 18 évesen, 1968-ban hagyta el Csehszlovákiát, Irena Brežná, aki a szlovák irodalomban olyan szerepet tölt be, mint a magyarban Agota Kristof, Terezia Mora, Melinda Nadj Abonji, Ilma Rakusa…

A párkányi AquaPhone performance fesztiválon Irena Brežná olvas fel és beszél önmagáról. Nem akart író lenni. Eszébe sem jutott szépirodalmat írni. Nem tudok regényt írni – mondja – szereplőket kitalálni, köréjük történeteket alkotni. Eredetileg publicisztikai írásokat közölt, aztán a Freitag egyre kevesebb honort kezdett fizetni, és kétségbeesett e-mailjeire, hogy ne vicceljenek, miből éljen meg, a lap ezt válaszolta: Írjon regényt! Mivel regényt nem tudok írni, akkor hát írok az emigrációról, döntötte el.

Fiatalon sokáig az Amnesty Internationalnak dolgozott, írt tudósításokat Csecsenföldről, levelezett a szovjet politikai foglyok ügyében, tiltakozó leveleket küldött Husáknak. 1980-ban írta első migrációs prózáját, rögtön díjat is kapott Ausländerliteratur kategóriában, de ma már nem használják ezt a terminust, dehonesztálónak számít. Amikor írni kezdett, a migráns irodalom még nem állt az érdeklődés középpontjában, ma sokkal kidolgozottabb kategóriákkal dolgozhat, hiszen jelenleg Svájc lakosságának 24%-át a migránsok alkotják, én már nem is számítok migránsnak, mondja nevetve.

Arra a kérdésre, hogy a szlovák, német vagy a svájci irodalomba tartozik-e, arról kezd el beszélni, hogy pár éve Peter Juščák szlovák irodalmi díjra terjesztette föl, de egyes írók zúgolódni kezdtek, mondván, hogyan tartozhat a szlovák irodalomba valaki, aki németül ír. Végül is Juščák meggyőzte a többséget azzal, hogy a szerző szlovák állampolgársággal is rendelkezik, szlovák reáliákkal vannak tele a művei, miért ne kaphatna szlovák állami díjat. Bécsben azt mondták neki: Ön német író, Svájc pedig svájci íróként kezeli, díjakkal ismeri el munkásságát. Ehhez csak tehetjük hozzá, hogy a kortárs szlovák irodalomtörténet egyik legjobb vállalkozásában (Radoslav Passia – Ivana Taranenková (eds.): Hľadanie súčasnosti) többször szerepel Irena Brežná neve, sőt a szerző önálló bekezdést is kap. Hogy a monográfia mennyire mintaszerűen tágítja a “szlovák irodalom” határait, arra jó példa az, hogy Grendel Lajos New Hont-trilógiáját és Hunčík Péter Határeset című regényét is említik ebben a kötetben, mint amelyek jelentős hatást gyakoroltak (természetesen a szlovák fordítás által) a kortárs szlovák irodalomra.

Irena Brežná főleg irodalmi riportregényeket ír, köznyelvi németet használ, és főműve a Die undankbare Fremde (2012), amelyet talán “A hálátlan idegen”-nek fordíthatunk. A könyv saját migrációs tapasztalatait dolgozza fel, önéletrajzi próza. Első felében saját sorsa, második részében a migránsok tolmácsaként hallott 20 tragikus történet alakítja a narrációt. Mint mondja, egy tizennyolc éves lánynak szörnyű élmény volt a migráció: a regény is azzal a jelenettel kezdődik, ahogy átéli, nevéből hogyan húzzák ki a lágyjelet (ž), és hogyan törlik el a szláv nyelvekre jellemző női változatot, és kap meg a tizennyolc éves főszereplő lány egy férfinevet, apja és fiútestvére vezetéknevét. A nevét később is máshogyan ejtették – a nevem már nem tartozott hozzá, elvesztettem, mondja. A könyv második része tolmácsregényként is felfogható, tele hihetetlenebbnél hihetetlenebb történetekkel.

Az anyanyelv dogmája nagyon erős, mondja Brežná, és sokat kellett dolgozni rajta, hogy fellazítsam. Rengeteg dolog kimaradt az életemből. A férjem német író volt, és úgy gondoltam, majd ő mindent megír rólam, de nem tette – ezért elváltam tőle: elloptam a nyelvét, és megírtam én. De az emigráció számomra óriási trauma volt – mondja az írónő -, írás közben folyton elsírtam magam.

Talán meg kellene írni egyszer a sírva írt irodalmi alkotások történetét is.

Brezna

 

Hírdetés

A migráns irodalom lehetőségei a magyar irodalomban

A kortárs magyar irodalom, illetve a közép-európai irodalom kontextusában a migráció, illetve a migráns irodalom öt fő típusát különböztethetjük meg a szerzői identitás és a szövegek témájának keresztmetszetében:
1. A faluból a városba települők migrációs tapasztalatai. Különösen Háy János regényei foglalkoznak a témával, A gyerek (2007) és a napra jutni (2014) is a faluból a városba kerülő, a városi életmódhoz asszimilálódó, szüleitől, családtól elszakadó gyerek perspektívájából mondja el az értékrendváltás történetét. Háy nagy vitát kiváltó Az asszimiláns című esszéje is ezzel a kérdéssel foglalkozik, felvetve a kétkultúrájúság, a nyelv és az identitás kérdéseit: „A nyelv, amiben a múltam eseményei zajlottak, különbözött attól a nyelvtől, amibe belekeveredtem. Nem csupán azért, mert nekem a hol a kapa, édesanyám? volt az alapmondat, míg a budapestieknek az anyu, hová megyünk nyaralni?, hogy nekem a sajt disznó volt, nekik ementáli, s a bogyósgyümölcsöt nem dekára, hanem mázsára mértük. Az a nyelv, amit én beszéltem, más nyelven túli támaszokkal bírt.”
2. A határon túli magyar írók Magyarországra költözése. Időben és térben elkülönülő jelenségről van szó: az 1980-as években Erdélyből Magyarországra települők (Bodor Ádám, Csiki László, Bodor Pál), az 1990-es években a délszláv háború miatt Magyarországra költöző írók (Bozsik Péter, Balázs Attila, Orcsik Roland, Kollár Árpád), a nyugati emigrációból az 1989 után Magyarországra költöző írók (Faludy György, Papp Tibor, másodgenerációsként Nagy Ildikó Noémi).
3. Közép-európai vonatkozásai miatt szükséges megemlíteni az 1945 utáni óriási lakosságmozgásokat, áttelepítéseket, kitelepítéseket, deportálásokat, málenkij robotot. Az országon belüli erőszakos népességmozgás volt az egyik nagy témája a csehszlovákiai magyar irodalomnak, a II. világháború után kitelepített szudétanémetek helyére deportált szlovákiai magyarok sorsa Dobos László, Mács József regényeiben, Gyurcsó István verseiben jelenik meg többek között. Másodgenerációs kitelepített ősökkel rendelkezik Bánki Éva, aki Esőváros (2004) című regényében is reflektál az elveszített múltra. Közép-európai kontextusban a lengyel irodalom nyújt sok példát: az óriási lakosságmozgás a határok nyugat felé való tolásával, illetve a kitelepített németek helyébe való beköltözés témája Zyta Oryszyn 2012-es ocalenie Atlantydy – Atlantisz megmentése című regényében jelenik meg például. A téma világhírű feldolgozása a Romániából Németországba kitelepülő Hertha Müller regényeiben kapott világirodalmi jelentőségű dimenziókat, a Szovjetunióba deportált erdélyi németek sorsának megjelenítésével.
4. A Magyarországról kitelepülő magyar származású, vagy magyar, vagy bilingvális, vagy magyarul már nem író alkotók, sok esetben mégis magyar, kelet-közép-európai élményanyaggal: Márai Sándor, Ferdinandy György, Agota Kristof, Terézia Mora, Lorand Gaspar, Ilma Rakusa, Domonkos István, Melinda Nadj Abonji, Zsuzsanna Gahse, George Szirtes, Lehóczky Ágnes, Giorgio Pressburger.
5. A betelepülő írók. Közép-Európa fogalmának hasadtságába éppen a betelepülő irodalomnak a jelenléte, illetve hiánya íródik bele az eltérő társadalomépítés következtében. A régi Közép-Európa−fogalmak használhatatlanságára mutat rá az, hogy Ausztria és Németország 1945 után a Nyugat részévé vált, s mindkét államban a betelepülők irodalmaként felfogott migráns irodalom markáns jelenléte figyelhető meg. Ezzel szemben Közép-Európában, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon kevés erre utaló jelet találhatunk. A magyar irodalomból Marc Martin, Ayhan Gökhan, DaBo, azaz Damien Bonneau nevét említhetjük, de például Ayhan Gökhan Magyarországon született, magyarként szocializálódó költő, betelepülő apa leszármazottja, akinek műveiben leginkább hiányként van jelen a migráns irodalom tematikája.

A teljes tanulmány itt olvasható.

madarak

A fotó eredeti lelőhelye:

http://www.ng.hu/Tudomany/2015/08/12/Koltozo-madarak-nyomaban

Manók, ha sírnak

Kifosztott manók Špania Dolina (Úrvölgy) titkos tárnáiban.

spania 1spania 2

„Az Úr Nyolcadik Kerülete”(Új média, hálózat, karrier)

Snímka1Snímka2Snímka3Snímka4Snímka5Snímka6Snímka7Snímka8Snímka9Snímka10Snímka11Snímka12Snímka13Snímka14Snímka15Snímka16Snímka17Snímka18Snímka19Snímka20Snímka21Snímka22Snímka23Snímka24Snímka25Snímka26

LitFest – Kassa, Thália Színház, Márai Stúdió

LitFestLitFest2

Saul 1-2.

Nem szoktam ilyesmiről írni, máskor szégyellném talán, de most boldog vagyok. Két versem a Múlt és Jövő zsidó kulturális folyóiratban, Röhrig Gézának és Saulnak ajánlva. Heller Ágnes esszéje, Röhrig Géza versei mellett. Köszönet Kozma Györgynek! Egy varsói út emlékére is, amelybe bele kellett volna halni.

Saul1

Saul2aSaul3Saul4

Jegyzőkönyv Bartók Imre, Nemes Z. Márió, Tóth Kinga vallomásából

Dunabogdány, 2015. június 23. 20.00-22.00

“Kísérleti irodalom”? Tóth Kinga = úgy érzi, ez skatulya, leszűkíti a szövegeket, neoavantgarde, underground, nem tartja a műveit kísérletinek. Bartók Imre = a hagyomány kérdése fontos abban, mit tartunk kísérletinek: 1. mit vállalsz fel, 2. mit utasítasz el (vagy ez az én megjegyzésem? – megj. nz), a kontextus számít, amiben elhelyezkedik a műalkotás, másrészt ez gumicsont, könnyen használható, nem mond semmit; Nemes Z. Márió = a német irodalomban a mainstream próbál kísérletezni, görcsösen, görcsösen experimentális = akadémiai kísérletezés, számára, NZM: kísérletező – experimentális = ne legyen kiszámítható; sem az olvasó, sem az ő (szerző) számára, miközben írja, legyen meglepetés a szöveg + NZM = Fukuyama: “a kulturális pánik piacán” fogalmazza meg állításait + NZM-versek: természettörténet (szemantikai elcsúszások – megj. – nz); a hibriditás!!! (kulcsfogalom), a hibrid/komposzt = amikor együtt van minden; BI = a “Trilógia” (patkány, nyúl, kecske éve) alaphelyzete – bizarr helyzetkomikum: 3 figura New Yorkban, napjaink New Yorkjában!; (ébrednek)  furcsa sorozatgyilkosok = Marx, Heidegger, Wittgenstein); a “nagy gyanakvók” = a filozófiai probléma színre vitele::: a gondolkodás ambivalens viszonya a valósághoz; (kísérleti – BI – műfajkeverő); két elv: 1. szikár, tömör, világos — ne legyen!!!/ne feleljen meg ennek a 3 fogalomnak!!! — hosszúnak kell lennie, ha rövid, már más, nem működne + 2. Nem emberi perspektíva! Pl. a hajszálerek elváltozását látja a narrátor – ergo: nem lehet ember stb. BI: az absztrakt festészet is lehet poszthumán; TK = rájött a hörgések technikájára; “a légcső megnyitása” + “falusi punkzenekarjaim voltak”/ meghatározás, helyszíne Prága: “fizikai költészet”!!!; amelyben részt vesz szöveg, kép, hang, test; NZM: versei = “természettörténetek”; 1 provokatív kérdés(em): számolsz-/számoltál-e a paródia (!) jelenlétével szövegeidben etc.  NZM: 1. kötet *- “emberléptékű minimalista világ” – de! ma már: (úgy látja) túl emberi/túl komoly/túl tragikus; —– 2. koetet: egyre inkább történetszerű, meseszerű, meseszerű fordulat, groteszk, horror – horrormese (%), 3. kötet – a humor fontos! – de: ez is a komposzt működését reprezentálja (írja le); állat-gép-szöveg összekeverednek a minőségek; –_tragikus a komikussal_rettenetessel_hátborzongató and/és vicces+megfertőzi egymást: egyszerre jöjjön létre = az olvasóban; még mindig NZM (erőszak!!!) – változott hozzá a viszonya: – az ember testi létezésétől elválaszthatatlan az erőszak, mondja NZM; ettől eltávolodott, mert az emberi lét ettől gazdagabb: ergo: “az erőszak erőszakolása” hogyan lehet meghackelni (elvenni az erejét); TK: a test mint –hangszer!+amelyben keveredik gép, állat, ember – ökológiai költészet? xxxxxx (kérdezem) szép nagy hibrid ökologikus csodarendszer — all machine… és:!!!: “aki hasznos”!!! “az ember önfeláldozása” ember ÖNFeLÁLDoZÁSA poszhumán gép-öko…; (versben: damil); és persze: osztrák konkretizmus; Jandl, Franzobel, Czernin (ezt már én – nz); BI – Adorno 1x; 2x; “a filozófia furcsán túlélte önmagát, mert elfelejtette túl…”; és: “a teljesen absztrakt művészet az igazán politikai / lázadás” – a többi a normák menti látszatcselekvés; a poszthumanizmus nem antihumanizmus. A “beszélgetés = kinyílunk egymás előtt és felsebezzük egymást” (sírok””!); BI – a magyar hagyomány: JA: Óda (biológiai, belek); NZM: nem a “dolgos” költészet, nem!!! BI – Bosch – (előd?!+poszthumán testek);  Jelzők, papírra írva: “hihetetlenül inspiratív”; “BI-nek: a poszthumán történelemnélküli történelem végének adsz történelmi dimenziót” (helyette, ellenében) = nem marad papíron; derridadaizmus & lacancan; Hajas Tibor (NZM!), “sz9vegkáprázat”, Hölderlin; gomba; spóra; NZM-vers: euszociális élőlények – vakondpatkány, 10 cm – penis – “mindentől tizenöt centire” (Garaczi); Milyen ideális olvasót, képzeltek el magatoknak? nincs válasz, (mert) nem kérdezem.

bartók

Rádiós beszélgetés a Kunstkameráról

Rádiós beszélgetés a Kunstkamera c. kötetről Jakubecz Lászlónak köszönhetően a Pátria Rádióban, három részletben: http://patria.rtvs.sk/clanky/kultura/83076/nemeth-zoltan-uj-verseskoteteert-madach-dij-kapott

(Elnézést a szaggatott beszédtempóért, de körülöttünk tucatnyi ember borozott, sétálgatott, beszélgetett, amelyből – a technikának hála – szerencsére semmi sem hallható.)

Még Varsóban is – Budapest

Még Varsóban is – Budapest, majdnem 120 méter magasságban, a Kultúrpalota 30. emeletén.

Varsó Budapest

Rekesznyi üres üveg az irodalmi múzeumban

A Mickiewicz Irodalmi Múzeum első emeletének néhány gyöngyszeme: a hermeneutikai szempontból elhelyezhetetlen üres üvegek (egy az asztalon, ládában mellette több tucat), illetve a babakocsi mint egyetlen értékelhető tárgy. Lehet, hogy nem is üresek az üvegek? Akkor sem értem. A keménypapírból kivágott 50-es évekbeli munkásnőket nem tudtam lefotózni, mert egyébként tilos volt fényképezni az egész objektumban.  Hogy ezek mitől és miért, irodalom és Mickiewicz, nem tudom. Ha már kéznél voltak, miért is ne állítsák ki, gondolom. Szerencsére volt még egy emelet.muz1 muz2 muz3