Irodalomtudomány kategória bejegyzései

Transzkulturalizmus és bilingvizmus

Transzkult_cover_new.compressed-page-001

Az utóbbi évtized irodalomelméleti terében jól körülhatárolható teroetikus bázist képeznek azok az elméletek, amelyek a nomadizmus, a heterotópia, a hibriditás, a xenizmus, az extraterritorialitás, a transzlokalitás, a diaszpóra, a bi- és multilingvizmus, a globalizmus, a deterritorizáció stb. jelenségei mentén kapcsolódnak az irodalmi szövegek értelmezéséhez. Ezek a fogalmak érintkeznek a hagyományosan kisebbségi irodalomnak és (e)migráns irodalomnak nevezett problematikával, a soknyelvűség és nyelvváltás tapasztalatával, illetve kapcsolódnak az idegenség és a másság értelmezéséhez, melyek az imagológia és a komparatisztika számára évtizedeken át jelentős kutatási területet jelentettek. A 20. század második felében a posztkolonializmus felől váltak újraértelmezhetővé az előbb felsorolt fogalmak, kiegészülve többek között
a hatalomelméletek 20. századi elemeivel.

A transzkulturalizmus fogalma éppen azért látszott megtermékenyítőnek, mert azokat a szerzőket, irodalmi alkotásokat, jelenségeket képes új keretben és újszerű nézőpontok felől értelmezni, újraértelmezni, akik és amelyek a nyelvi és kulturális határátlépések terében léteznek. Talán éppen a transzkulturalizmus fogalma látszik annak a legtágabb értelmezési keretnek, amely egyaránt magába foglalja a transznacionális irodalomtudományt, a transzkulturális irodalmat, illetve azokat az irodalmi, nyelvi, kulturális stb. áthelyeződési, határátlépési viszonyokat, amelyeket tárgyalni szeretnénk. A bilingvális és nyelvváltó szerzők, a külföldön élő vagy migráns alkotók, a hibrid identitással rendelkező írók és az olyan irodalmi művek sorolhatók ide, amelyek tematizálják a soknyelvűség, többkultúrájúság, kulturális keveredés és csere eseményeit. Sok esetben labilis helyzetű szerzőkről és szövegekről van szó, melyek pozíciója az ún.
nemzeti irodalmak keretei között nem egyértelmű.

A kötet anyaga pdf-formátumban letölthető:

Transzkulturalizmus és bilingvizmus Final

Hírdetés

Németh Zoltán: Itinerárium

Németh Zoltán: Itinerárium. Media Nova N, Dunaszerdahely, 2015.

A borító itt, a könyv ingyenesen letölthető ide kattintva.

itinerarium

Tartalom

Németh Zoltán: Parti Nagy Lajos életrajza

http://www.pim.hu/object.D1392D47-1A5E-45E7-A06F-CB411F3B64C9.ivy

Németh Zoltán: Kukorelly Endre, a szépméker. Szőrös Kő 2006/3.

http://szorosko.eu/OLD/lap/06-03/41.pdf

Németh Zoltán: Margináliák a Parti Nagy-szöveguniverzumban. Szőrös Kő 2006/2.

http://szorosko.eu/OLD/index.php?page=lap/06-02/02-06-78

Zoltán Németh: Provokácia a mnohotvárnosť menšinovej literatúry. Revue svetovej literatúry 2010/2.

Revue svetovej literatúry Németh menšina a literatúra

Németh Zoltán: A bevégezhetetlen feladat. NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2005.

http://mek.oszk.hu/03700/03747/03747.pdf

Németh Zoltán: „Péterek” nemzedéke (A posztmodern prózafordulat értelmezéséhez). Irodalmi Szemle 2010/7.

http://www.irodalmiszemle.bici.sk/lapszamok/2010/2010-julius/752

Németh Zoltán: A népi lírától a posztmodern költészetig. Tőzsér Árpád poétikái

http://www.irodalmiszemle.bici.sk/component/content/article/71-2011-10/1024

Németh Zoltán: Posztmodern identitásköltészet. Korunk 2008/3.

http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2008&honap=3&cikk=8839