konferenciák

Előadások tudományos konferenciákon és szemináriumokon

2001:

Komárom, Kempelen Farkas Társaság: Olvasó/napló/írás (2001. III. 2-4.)

Az előadás címe: A férfitapasztalat apoteózisa

 

Békéscsaba, Megyei Könyvtár: Magyar próza az ezredfordulón (2001. VII. 17.)

Az előadás címe: A próza lázadása? (Korrekciók a ’90-es évek prózájában: fordulat a referencialitás felé)

 

2002:

Komárom, Kempelen Farkas Társaság – Sambucus Társaság: Irodalom és te(ket)ória (2002. II. 8-10.)

Az előadás címe: Lakoma avagy erotika mint interpretáció

 

Dunaszerdahely, Kortárs Magyar Galéria: Előadások a kritikáról (2002. VI. 21.)

Az előadás címe: A kortárs irodalomkritika lehetőségei

 

Somorja, Somorjai disputa I. – Az élő szlovákiai magyar írásbeliség (2002. XII. 14.)

Az előadás címe: Hárman az ágyban (Gondolatok a 90-es évek lírai köznyelvének libertinus vonulatáról, különös tekintettel Csehy Zoltán fordításaira)

 

2003:

Somorja, Somorjai disputa II. (2003. II. 22.)

Az előadás címe: Szlovákiai magyar irodalom: létezik-e vagy sem?

 

Pécs, Pécsi Tudományegyetem: Kerényi Konferencia (2003. V. 2-3.)

Az előadás címe: Vannak-e határon túli magyar irodalmak?

 

Békéscsaba, Megyei Könyvtár: A humor szerepe a magyar irodalomban (2003. VII. 31.)

Az előadás címe: Irónia, paródia, humor a fiatal magyar irodalomban

 

Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola – Magyar Írószövetség: Merre tart a kritika? (2003. VIII. 26-27.)

Az előadás címe: Radikális nyelvhasználat az irodalomkritikában

2004:

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár: Laikus olvasás és populáris kultúra (2004. V. 13-14.)

Az előadás címe: Az irodalomtörténet Sárbogárdi Jolán szerint…

 

2005:

Besztercebánya, Bél Mátyás Egyetem, Filológiai Kar, Hungarisztika Tanszék: Nyelvi és irodalmi kölcsönhatások az integráció folyamatában (2005. II. 16.)

Az előadás címe: Az identitás és kánon problematikája a szlovákiai magyar irodalomban

 

Maribor, Maribori Egyetem, Pedagógiai Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék: József Attila-konferencia (2005. V. 12.)

Az előadás címe: József Attila 1945 után írt posztmodern versei

 

Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Grand Café: BAKA – ÉLET – MŰ (2005. VIII. 23-24.)

Az előadás címe: Párhuzamos líratörténések. Baka István és Tőzsér Árpád költészetének összehasonlító vizsgálata

 

2006:

Kolozsvár, Sapientia Egyetem – Erdélyi Magyar Írók Ligája: Egységes magyar irodalom. Realitás vagy utópia? (2006. IV. 7-8.)

Az előadás címe: Az identitás és a kánon problematikája a szlovákiai magyar irodalomban

 

Krakkó, Muzyka Centrum: Euro Art Zone Festiwal (2006. IV. 28-30.)

Kerekasztal-beszélgetés résztvevője a kortárs közép-európai irodalomról

 

Besztercebánya, Bél Mátyás Egyetem, Filológiai Kar, Szlovák Tanszék: Preklad a tlmočenie 7 – Fordítás és tolmácsolás 7. (2006. V. 3.)

Az előadás címe: Preklad erotického textu – Az erotikus szöveg műfordítása

 

Besztercebánya, Bél Mátyás Egyetem, Filológiai Kar, Hungarisztika Tanszék: Kontextus – Filológia – Kultúra (2006. V. 26.)

Az előadás címe: Liberális szövegpolitika Parti Nagy Lajos műveiben

 

Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék: Költészet és retorika (2006. VI. 16.)

Az előadás címe: A metaplazmus (barbarizmus) poétikája

 

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, Szépírók Társasága: Újraolvasott negyedszázad (2006. IX. 14.)

Az előadás címe: Erotika, nemiség és obszcenitás mint posztmodern identitásjáték

 

Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (2006. IX. 29.): A (cseh)szlovákiai magyar irodalom oktatása

Az előadás címe: A szlovákiai magyar irodalom kontextusa

 

Komárom, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék: Anyanyelv és oktatás (2006. X. 13-14.)

Az előadás címe: A hullámzó Balaton olvasása

 

Eger, Eszterházy Károly Főiskola, Kommunikáció Tanszék: Semiotica Agriensis 4. – Szemiotika és tipológia (2006. X. 20.)

Az előadás címe: A „nyelvhús” jelentése a Parti Nagy Lajos-poétikában

 

Budapest, Hungarian Institution of Public Administration: EU Consent – Wider Europe, Deeper Integration? (2006. X. 26-28.)

Konferenciabeszélgetés résztvevője

 

Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara: A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban II. – Fordítás – nyelv – irodalom – társadalom (2006. XI. 30. – XII. 1.)

Az előadás címe: A „nyelvhús”-paradigma szerepe Parti Nagy Lajos fordításaiban

 

2007:

Komárom, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék: Humor az irodalomban (2007. IV. 20.)

Az előadás címe: Önkéntelen paródia? (Az irodalmi profizmus és amatőrizmus kérdései)

 

Nyitra, Nemzeti és Nemzetiségi Kultúrák Intézete – Konstantin Filozófus Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék: Irodalmi szövegszerűség és szereplői identitás (2007. V. 25.)

Az előadás címe: A kortárs magyar költészet alternatív paradigmájának vázlata

 

Besztercebánya, Bél Mátyás Egyetem, Filológiai Kar, Hungarisztika Tanszék: Kontextus – Filológia – Kultúra II. (2007. V. 30.)

Az előadás címe: Az identitásköltészet lehetőségei Térey János lírájában

 

Nagykürtös, Konstantin Filozófus Egyetem – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma: Mikszáth Kálmán – hagyományok és értékek (2007. IX. 27-28.)

Az előadás címe: A Mikszáth-próza posztmodern és minimalista átírásai

 

Eger, Eszterházy Károly Főiskola, Kommunikáció Tanszék: Semiotica Agriensis 5. – Az abdukció (2007. X. 19-20.)

Az előadás címe: A szigligeti JAK-táborok szemiotikája

 

Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék: A Felvidék szerepe a tudományosságban III. – Fordítás, kétnyelvűség, hatástörténet (2007. XI. 26-27.)

Az előadás címe: Az idegen saját (Az „eredeti” és a „fordítás” határesetei)

 

Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék: Az irodalom sötét oldala (2007. XII. 3.)

Az előadás címe: Az alárendelt hangja (Sade-variációk)

 

2008:

Budapest, ELTE, Petőfi Irodalmi Múzeum: „És a fordításnak sincs múzsája”. Fordítás, közvetíthetőség és kulturális identitás. (2008. IV. 4-5.)

Az előadás címe: Posztmodern műfordítási eljárások a kortárs magyar irodalomban

 

Besztercebánya, Bél Mátyás Egyetem, Humán Tudományok Kara, Hungarisztika Tanszék: Az interkulturális kommunikáció nyelvi aspektusai közép-európai közegben (2008. V. 27.)

Az előadás címe: Nyelvi interakciók a kortárs magyar irodalomban

 

Gyergyószárhegy, Romániai Magyar Írók Társasága, VI. Szárhegyi Írótábor: A magyar irodalom jelenségrajza 2006-2008 (2008. X. 2-5.)

Az előadás címe: Helyzetrajz a szlovákiai magyar irodalomról 2006-2008

 

Somorja, Konstantin Filozófus Egyetem – Fórum Intézet: Szöveg és (kulturális) identitás (2008. XII. 1.)

Az előadás címe: Szerzői név és maszk a magyar posztmodern irodalomban

 

2009:

Marosvásárhely, Sapientia – EMTE Műszaki és Humántudományok Kara, Humántudományok Tanszéke: Új média, médiakonvergencia, kulturális változások (2009. III. 27-28.)

Az előadás címe: Médiák és az anonim, maszkos önreprezentáció

 

Besztercebánya, Bél Mátyás Egyetem, Humán Tudományok Kara, Hungarisztika Tanszék: Az interkulturális kommunikáció irodalmi aspektusai (2009. V. 27.)

Az előadás címe: Nyelvi interakciók a magyar nonszensz irodalomban

 

Eger, Eszterházy Károly Főiskola, Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék: Semiotica Agriensis 7. – Az utazás szemiotikája (2009. X. 2-4.)

Az előadás címe: Az utazás szemiotikája a kortárs magyar irodalomban

 

Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, Hungarológia Tanszék: Hagyomány és jelen a szlovákiai magyar irodalomban – az areális kultúrák és a hungarológia tükrében (2009. X. 5.)

Az előadás címe: A szlovákiai magyar irodalom „önreprezentációja”

 

Bukarest, Bukaresti Egyetem, Hungarológiai Tanszék: Kultúrák határán (2009. XI. 27-28.)

Az előadás címe: Az idegen reprezentációi a magyar posztmodern irodalomban

 

2010

Pozsony, Mikszáth Kálmán és kortársai – regionalizmus a közép-európai irodalmak kontextusában (2010. V. 25.)

Az előadás címe: A posztmodern Viharsarok. Az irodalmi regionalizmus lehetőségei a kortárs magyar irodalomban

 

Tokaj, Tokaji Írótábor, „A magyar irodalom égtájai – Sokágú síp Tokajban” (2010. VIII. 11-13.)

Az előadás címe: A szlovákiai magyar irodalom 1989 után

 

Eger, Semiotica Agriensis 8. Gasztroszemiotika

Az előadás címe: A versenyzabálás (Parti Nagy Lajos elbeszélései és a Taxidermia)

 

Szófia, Balassi Intézet – Bulgáriai Magyar Kulturális Központ, „Kosztolányi 125 – Re-verse: A bolgár kalauz”, 2010. X. 13.

 

Moszkva, Lomonoszov Egyetem, Finnugor Tanszék (2010. XI. 17-19.)

Az előadás címe: A kortárs magyar irodalom tanításának irodalomelméleti és irodalomtörténeti aspektusai

 

2011:

Besztercebánya – 2011. 5. 25.: Multikulturalizmus

Előadás címe: A multikulturalizmus mint poétika

 

Kolozsvár – 2011. 8. 22-27.: VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus

Előadás címe: A kisebbségi irodalom provokációja

 

Eger – 2011. 9. 30. – 10. 2.: 9. Semiotica Agriensis: Emlékezet – ünnep – fesztivál

Előadás címe: Az Apa figurája a magyar posztmodern irodalomban

 

Nyitra – 20-21. 10. 2011. 10. 20-21.: Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu II.

Előadás címe: Új kánon – a női irodalom

 

2012:

Szentpétervár, Szentpétervári Egyetem, Finnugor Filológia Tanszék – 2012. 3. 26-31.: Nemzetközi filológiai konferencia

A előadás címe: A kortárs magyar irodalom paradigmái

 

Besztercebánya, Bél Mátyás Egyetem – 2012. 4. 18.: Preklad a tlmočenie 10.: „Nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy“

Az előadás címe: Vymiznutie pôvodu (Postmodernistické postupy umeleckého prekladu v maďarskej literatúre)

 

Diószeg, Szlovákiai Magyar Írók Társasága – 2012. 5. 11.: A Fiatal Írók Körének szemináriuma

Az előadás címe: A kortárs magyar líra irányai

 

Besztercebánya, Bél Mátyás Egyetem, Hungarisztika Tanszék – 2012. 5. 23.: A multikulturalizmus Közép-Európában

Az előadás címe: Multikulturális nevek, álnevek és maszkok

 

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum – Károli Gáspár Református Egyetem – 2012. 9. 13-14.: Ottlik 100: „Próza az, amit kinyomtatnak”

Az előadás címe: Posztmodern szövegalkotás Ottlik Géza Iskola a határon című regényében

 

Eger, Eszterházy Károly Főiskola – 2012. 9. 28-30.: Semiotica Agriensis 10. – A test szemiotikája

Az előadás címe: A test mint műalkotás

 

Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem – 2012. 10. 23.: Mentés másként – Műfordítás és irodalmi kapcsolatok

Az előadás címe: Ágyra dőlt szöveg (Műfordítás és szövegalkotás Csehy Zoltán műveiben)

 

Pozsony, Comenius Egyetem – Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet – 2012. 11. 7-8.: (Hamis)ítatlan irodalom

Az előadás címe: A Tsúszó-jelenség hálózatelméleti értelmezése

 

Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012. 11. 26. – Hálózatok 2012 – IV. Hálózatkutatási Konferencia

Az előadás címe: Hálózatelmélet és irodalomtudomány

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s